Fysiotherapie Meerveldhoven

Symptomen Artrose

  • Pijn
  • Stijfheid
  • Spierzwakte
  • Instabiliteit
  • Opstart klachten
  • Ontsteking van het gewricht
  • Een afwijkende stand / gewrichtsbeperking 
RVM FYSIO MEERVELDHOVEN 810_9933 - 64 DEF - 64 web

Wat kunnen wij voor u betekenen als u artrose heeft?

We kunnen de artrose niet genezen. Artrose is een chronische ziekte waarbij een vermindering van het kraakbeen zichtbaar is

Door ontstekingen en een standsverandering van het gewricht kan het lichaamsdeel niet goed belast wordenTijdens de behandeling gaan wij kijken hoe we de belasting en de belastbaarheid van het gewricht en het lichaam kunnen verbeteren. Door training van de juiste spieren, ontspanning van spieren en het verbeteren van de stand vermindert de pijn en het instabiele gevoel waardoor een operatie vaak uitgesteld kan worden. Ook kan shockwave ondersteunend werken tijdens de behandeling.  

Belangrijk om te weten

Mits er een verwijzing van een huisarts is voor fysiotherapie op basis van artrose in de heup of knie krijgt u 12 behandelingen vergoed vanuit de basis verzekering. 

Let op: deze behandelingen kunnen verrekend worden met uw eigen risico indien u deze nog niet volledig opgebruikt hebt.